Wist je dat Buurttuin Brandevoort een project is van Stichting Stadslandbouw Brandevoort?

Stichting Stadslandbouw Brandevoort is al sinds februari 2018 in nauw contact met Brainport Smart District (Wijk van de Toekomst) en Gemeente Helmond om een stadsboerderij te realiseren in onze mooie wijk. Eerder dit jaar werd een behoeftepeiling gehouden onder Brandevoorters waaruit bleek dat er veel behoefte is aan een stadsboerderij en groen hart.

De stadsboerderij moet het groene hart worden van de wijk van waaruit allerlei projecten ontstaan voor en door wijkbewoners. Daarnaast is het een fysieke ontmoetingsplek met onder andere een kinderboerderij, een buurttuin, goede horeca en een educatief centrum.

Buurttuin succes

De stadsboerderij is een natuurlijke vervolgstap van de Buurttuin. De Buurttuin is al sinds 2014 een mooie en gezellige ontmoetingsplek in onze wijk. In 2019 zijn we verhuisd naar een stuk grond aan de Markesingel, naast het Carolus Borromeus College, waar de tuinders van een moerassige grond een geweldige, weelderige tuin hebben gerealiseerd. Helaas is dit een tijdelijke plek en moet de tuin binnen afzienbare tijd weer verhuizen. We willen de tuin behouden, omdat de tuin om veel redenen een succes is. We vermoedden dat er nog andere behoeftes waren in onze wijk wat goed te combineren zou zijn met de buurttuin. Tijd om groter te denken en het succes van de Buurttuin uit te bouwen!

Veel respons enquête onder Brandevoorters

In juni en juli van dit jaar hebben we via sociale media een oproep geplaatst aan alle (toekomstige) Brandevoorters om mee te doen aan een behoefte onderzoek. We wilden de behoeften van onze mede-wijkbewoners peilen om een goed onderbouwd plan te kunnen indienen en te pitchen aan de commissie van Brainport Smart District. Het plan van een stadsboerderij moet natuurlijk niet alleen vanuit een stichting komen, maar breed gedragen worden door de wijk om succes te garanderen. Er kwamen allerlei vragen aan bod in de enquête. Enerzijds vragen over de huidige tevredenheid over ontmoetingsplekken en de leefbaarheid in de wijk, anderzijds vragen over de functies van de stadsboerderij en de toekomst van Brandevoort. De enquête is door veel wijkbewoners ingevuld. We hebben enorm veel reacties ontvangen, bewoners die zich al aanmelden als vrijwilliger, mee willen denken of ideeën hebben voor activiteiten. De betrokkenheid is enorm! Er zijn een aantal conclusies die we kunnen trekken uit de enquête.

Behoefte aan groene ontmoetingsplek

Het overgrote deel van de wijkbewoners is niet tevreden met de voorzieningen voor ontspanning en recreatie in Brandevoort. Daarnaast vinden ze dat er onvoldoende mogelijkheden zijn om elkaar te ontmoeten en samen te komen in de wijk. Elkaar ontmoeten, contacten leggen en elkaar leren kennen vindt men juist erg belangrijk. Een sociaal vangnet vergroot volgens velen de leefbaarheid, veiligheid en het woongenot in onze wijk. De enquête laat zien dat Brandevoorters de stadsboerderij een goede plek voor ontmoeting en recreatie zouden vinden.

Stadsboerderij ondersteunt energie- en klimaattransitie

Vrijwel iedereen die de vragenlijst heeft ingevuld vindt de energietransitie, klimaatverandering en biodiversiteit belangrijke onderwerpen. De respondenten willen zelf ook een bijdrage leveren aan een klimaatbestendiger leven en zien een rol weggelegd voor de stadsboerderij om Brandevoorters hierbij te ondersteunen of de weg te wijzen naar andere instanties binnen Helmond.

Animo voor activiteiten

Brandevoort zou het gezellige Brandevoort niet zijn als er geen gezellige en sociale activiteiten te vinden zijn in de stadsboerderij. Er zijn dus ook massaal ideeën aangedragen voor activiteiten. Eieren rapen, een blotenvoetenpad, lammetjes knuffelen en hutten bouwen zijn zomaar wat activiteiten die hoog scoorden. Maar ook dagbesteding, een buitenfilm, muziek op een zwoele zomeravond of vieringen zoals Pasen, Sinterklaas of Moederdag werden ingestuurd.

Kernfuncties stadsboerderij worden omarmd

We kunnen concluderen dat alle functies van de stadsboerderij (ontmoetingsplek met goede horeca, speeltuin, kinderboerderij, buurttuin, educatief centrum, centrum voor projecten en leerwerkplek) volgens alle respondenten van toegevoegde waarde zijn voor onze wijk. En dat is voor ons geweldig nieuws! Dat betekent dat een dergelijke voorziening onze wijk fijner maakt om in te wonen. Dat dit idee breed gedragen wordt door wijkbewoners en onze droom misschien wel werkelijkheid kan gaan worden.

Vervolgstap richting Brainport Smart District

Wij nemen deze overtuigende resultaten mee naar de commissie van Brainport Smart District en houden jullie uiteraard op de hoogte van al het nieuws en ontwikkelingen omtrent de stadsboerderij. We willen jullie namens de stichting heel hartelijk danken voor de betrokkenheid en het enthousiasme!

We want you!

Ben je nou razend enthousiast over de stadsboerderij en wil je aan de wieg staan van dit mogelijke succes? Heb je een groot netwerk in Helmond die ons goed van pas komt? Ben je een ‘groentje’ in de moestuin, maar wil je meer leren? Of wil je weer fit worden, maar heb je geen zin om in de sportschool te staan?

Dit zijn zomaar wat voorbeelden van redenen om je aan te melden als vrijwilliger bij de Buurttuin of bij Stichting Stadslandbouw Brandevoort. Stuur een mail naar info@stadslandbouwbrandevoort.nl om met ons in contact te komen over mogelijkheden of meer informatie omtrent de stadsboerderij.

De volledige resultaten van het behoefteonderzoek zijn hier te downloaden.

Annelous Fleuren

Bestuurslid – Stichting Stadslandbouw Brandevoort