De afgelopen tijd hebben we hard gewerkt aan een haalbaar businessplan voor een sociaal en duurzaam centrum in Brandevoort. Sessies met wijkbewoners, de werkgroep, adviseurs, workshops, inspiratiebezoeken, online netwerksessies, vele uren schrijf- en ontwerpwerk. En we hebben drie nieuwe bestuursleden toegevoegd aan het bestuur van de Stichting Stadslandbouw Brandevoort. Al deze stappen hebben ertoe geleid dat we een nieuwe koers voor het plan van Stadsboerderij Brandevoort hebben gekozen: we starten klein en willen samen met partners uitgroeien tot een volwaardig centrum. Hieronder zie je een visualisatie van ons nieuwe plan, in de tekst hierna lichten we dit verder toe.

Visualisatie Stadsboerderij invulling 1ha grond in Brainport Smart District

Nieuwe koers: klein starten om organisch uit te groeien

In oktober 2020 waren we gewezen op de mogelijkheid om in de bestaande boerderij op Diepenbroek 8 onze activiteiten te starten. In eerste instantie werden we heel enthousiast, in tweede instantie zagen we ook dat de licht bouwvallige boerderij flink zou moeten worden verbouwd voordat wij daar echte activiteiten met wijkbewoners zouden kunnen organiseren. Toch sprak de boerderij ons erg aan, ook omdat het heel concreet maakte waar wij als wijkbewoners naartoe werken. We besloten dan ook toe te rekenen naar realisatie van onze plannen in deze boerderij, hetgeen een flinke puzzel werd. Het bleek dan ook erg lastig en onzeker om deze locatie op een financieel haalbare manier voor ons als kleine stichting te gaan gebruiken.

Nieuwe bestuursleden brengen nieuwe perspectieven

In januari mochten we drie nieuwe bestuursleden verwelkomen: Jürgen Feuerriegel als voorzitter, Joop van Stiphout als penningmeester en secretaris en Sonja van Uden als algemeen bestuurslid. Ieder vanuit zijn of haar eigen achtergrond en expertise een grote aanwinst voor de stichting. Mede-initiatiefnemers Annelous Fleuren-Drijver en Ralf Fleuren zijn dan ook uit het bestuur gestapt om zich meer op de uitvoering te richten en minder op de bestuursrol, ook met het oog op een uitvoerende rol in de vervolgfase van de Stadsboerderij.

Kleinschalige start voor toekomstige groei

Met het nieuwe bestuur is creatief en kritisch gekeken naar het ombuigen van de bestaande plannen naar een haalbaar businessplan. Tijdens meerdere sessies, ook met toekomstige partners en adviseurs is besloten de koers te wijzigen. We richten ons op het verkrijgen van een stuk grond van 1 hectare, in de groene buitenring van Brainport Smart District, in plaats van het verbouwen van de bestaande boerderij. Op dit stuk grond realiseren we dan een moderne, duurzame en flexibele accommodatie die een kleinschalige start én een toekomstige groei kan mogelijk maken. Iets dat kan meebewegen met onze plannen en ontwikkelingen en flexibel is naar aanleiding van de lessen die we gaan leren in de praktijk. Welke activiteiten werken goed en welke niet? Welke activiteiten slaan aan in de wijk en leiden tot financiële en organisatorische stabiliteit? Welke projecten en activiteiten maken duurzame en sociale impact in de wijk en passen bij ons als stichting en Brainport Smart District?

We hebben een visualisatie gemaakt van hoe deze plek eruit kan zien, deze zie je bovenaan deze blog. We zijn benieuwd wat je er van vindt en of je nog ideeën of tips voor ons hebt?