Momenteel werken we hard aan het businessplan voor de Stadsboerderij, de werkgroep is druk bezig om het gedachtengoed van de Stadsboerderij te vertalen in een goed onderbouwd businessplan. Doel is om een vernieuwend, aansprekend concept neer te zetten op een haalbare manier op alle vlakken: financieel, maatschappelijk, technisch. Planning is om dit uiterlijk 1 januari af te hebben, dat gaan we halen.

Intussen heeft er zich een prachtige kans voorgedaan, die we graag met iedereen delen!

Onze contactpersonen van BSD kwamen met het idee dat we als Stadsboerderij wellicht al op korte termijn de boerderij zouden kunnen gaan gebruiken.

Een paar weken geleden hebben we voor het eerst gekeken bij de beoogde locatie Diepenbroek 8, de bestaande boerderij die geschikt kan zijn voor onze plannen. Ook omdat die midden in het ‘groene gebied’ van Brainport Smart District (BSD) ligt en al in bezit van de Gemeente is. Tijdens dat bezoek, dat georganiseerd is door onze contactpersonen bij Brainport Smart District, werd duidelijk dat de boerderij qua omvang en locatie zeer geschikt is voor onze plannen. Ook werd duidelijk dat het pand flink verbouwd moet worden om toekomstbestendig te zijn: een nieuw dak, binnen moet het opener en ruimer worden en de ruimtes moeten de functies kunnen krijgen die we op het oog hebben. De buitenruimte lijkt groot genoeg om onze plannen dichtbij de boerderij te realiseren. Kortom: nuttig en leuk om de boerderij eens van dichtbij te zien.

De beoogde locatie, bestaande boerderij Diepenbroek 8 in Helmond

Maar er is meer….

Onze contactpersonen van BSD kwamen met het idee dat we als Stadsboerderij wellicht al op korte termijn de boerderij zouden kunnen gaan gebruiken. We zouden dan de boerderij in eerste instantie in de huidige staat kunnen gebruiken om alvast te starten met onze activiteiten, nu er in het gebied nog niet zoveel andere dingen gebeuren. Het zou ons een opstartperiode kunnen geven om onze plannen in de praktijk te toetsen en een aanloop te nemen naar een grote verbouwing. Daarnaast zou het kunnen helpen om al leuke activiteiten in de nieuwe wijk te ontplooien, wat ook goed is voor iedereen die betrokken is met de ontwikkeling van de wijk. We zouden dan het gastvrije groene hart van de nieuwe slimme wijk kunnen zijn die een bijdrage levert aan de ontwikkeling van de wijk.

Geweldige kans

Dat zou betekenen dat onze plannen al op zeer korte termijn in de praktijk kunnen worden gebracht, een geweldige kans! Als Stichting Stadslandbouw Brandevoort zijn we dan ook druk doende om een plan uit te werken waardoor we van deze kans gebruik zouden kunnen maken. Het meest ideaal is dat we ons businessplan wat sneller af zouden kunnen hebben en dat we daarin een periode waarin we alvast ‘kwartier maken’ opnemen in de planning. Dat we wel al écht starten maar een voorbereidingsperiode inlassen. In die periode zouden we dan wel al het ‘ontmoetingscentrum’ kunnen opstarten met zeg maar de functies Buurttuin, Kinderboerderij en mogelijk een winkel en kleinschalige horeca. Én de voorbereidingen voor de wijngaard zouden kunnen starten!

Primeur: Wijngaard

Brandevoorter Hugo de Ruiter heeft al langer een prachtig plan voor een Wijngaard in Brandevoort. In de afgelopen tijd is een samenwerking tussen Hugo en de Stichting Stadslandbouw Brandevoort ontstaan met de intentie om samen de wijngaard te gaan realiseren. Het duurt 3 jaar voordat er wijn kan zijn, dus het zou ook voor deze ontwikkeling geweldig zijn als de Wijngaard al in 2021 zou kunnen opstarten. Dan kunnen we samen in 2023 voor het eerst proosten met Brandevoortse wijn!

Wat zijn de vervolgstappen en wat hebben we nodig?

Zoals beschreven gaan we snel ons businessplan afmaken met betrokkenen om te komen tot een voorstel waarmee we al op korte termijn in Brainport Smart District zouden kunnen starten. Hiervoor zal ook een fase van het werven van startkapitaal komen, een spannende en intensieve periode. Hiervoor is alle hulp en zijn alle ideeën welkom, neem dus gerust contact met ons op mocht je willen meehelpen!